Motivasi Hari Ini - 23 Februari 2015


Anak kunci kejayaan diri dan kehidupan bermula dengan wujudnya tujuan hidup atau matlamat. Hanya dengan mempunyai matlamat yang jelas, spesifik dan realistik, barulah timbul semangat, motivasi dan kesedaran seseorang mengenai betapa pentingnya mencapai matlamat.

Anak kunci kejayaan diri dan kehidupan bermula dengan wujudnya tujuan hidup atau matlamat. Hanya dengan mempunyai matlamat yang jelas, spesifik dan realistik, barulah timbul semangat, motivasi dan kesedaran seseorang mengenai betapa pentingnya mencapai matlamat

-Motivasi Memburu Kejayaan Datuk Maznah Hamid


#motivasidirisendiri #peringatanbuatdirisendiri #motivasihariini #kejayaanmilikorangyangberusaha

Saya nak berjaya!

Jom kita sama2 senaraikan matlamat jangka pendek dan jangka panjang, matlamat yang jelas, spesifik dan realistik. 

10 comments: