Amal Insyirah dan Aisyah Raihanna

Oh nom nom nom.. Yummy


4 months old vs 2 months old


Macam sama besar je kan? Masa lahir Amal 3.31kg , Aisyah 4.01kg


Selamat hari raya!


Dari kami.. ^_____^

2 comments: