Motivasi Memburu Kejayaan 17 April 2015Motivasi Memburu Kejayaan Datuk Maznah Hamid


Diri kita sebenarnya ada TIGA orang:

Anggapan kita terhadap diri sendiri.

Diri kita pada kaca mata orang lain.

Diri kita yang sebenarnya..

Motivasi Memburu Kejayaan Datuk Maznah Hamid
Motivasi Memburu Kejayaan Datuk Maznah Hamid

7 comments: